Kullanım Koşulları ve Gizlilik

1. Giriş:

İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı – BTM (bundan böyle “BTM” olarak anılacaktır.) ​BTM; yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği profesyonel bir hizmet anlayışı ile sunan ve bunların yaygınlaşması için mücadele eden sosyal bir yapıdır.

BTM faaliyetlerini duyurmak adına Web Sitesi’ni (www.btm.istanbul) (“Web Sitesi”) kullanıma açmıştır.

Web Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu kullanım koşulları ve gizlilik politikasını (“Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası”) okuyunuz.

Herhangi bir şekilde Web Sitesi’ne erişim sağlayan ve/veya Web Sitesi’nden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişiler işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Web Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerli olup, Web Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın kabul edilmesi gerekir.

Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçilerin, Web Sitesi’ni kullanırken Türk hukukuna ve genel ahlak kurallarına uygun davranması gerekmektedir.

Bu Web Sitesi’nin yasal sahibi BTM olup, Web Sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi BTM’ye aittir. Web Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinlikle yasaktır.

2. Çerezler

Web Sitesi, kullanıcı ve ziyaretçilere daha rahat bir kullanım deneyimi sunmak amacıyla bir takım çerezler kullanabilir. Web Sitesi tarafından Çerez kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için ​Çerez Politikamızı​ inceleyebilirsiniz.

3. Bağlantılar

Bu Web Sitesinden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu Web Sitesine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, BTM’nin kontrolü altında değildir. BTM, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut içerikler, ürünler ve hizmetler yararına BTM tarafından onay verildiği anlamına gelmemektedir.

Ayrıca söz konusu üçüncü kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndan farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

BTM, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

4. Fikri Mülkiyet

Web Sitesi ve içerikleri ("İçerik") ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının ("Fikri Mülkiyet") tamamı BTM veya üçüncü kişilere aittir. İçerik, uluslararası telif hakkı kanunları ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Web Sitesinin öğeleri, ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve tüm diğer ilgili mevzuat tarafından da korunmaktadır ve bunların tamamının veya bazı kısımlarının kopyalanması veya taklit edilmesi yasaktır.

Web Sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, BTM’nin veya BTM’ye bu tür İşaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleri ("İşaretler") olup, BTM’nin açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez.

Bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası tarafından açıkça yetki verilmediği sürece, önce BTM’nin veya ilgili üçüncü kişinin yazılı izni alınmaksızın, Web Sitesinin Fikri Mülkiyeti hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, satılamaz, bunlardan eser türetilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz. İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda açıkça belirtilen haller hariç olmak üzere, BTM tarafından, size BTM’nin veya herhangi bir üçüncü kişinin Fikri Mülkiyetine ilişkin açık ya da kapalı hiçbir hak tanınmamaktadır.

5. Taahhütte Bulunmama

BTM, Web Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da Web Sitesi’ndeki hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

BTM, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediğine ilişkin taahhütler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. BTM, Web Sitesinde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; Web Sitesinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. BTM, Web Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da Web Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. BTM, ayrıca Web Sitesine erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden de sorumlu değildir.

6. Bilgi Paylaşımı

Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler Web Sitesi’ne girdikleri bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler, kendileri tarafından Web Sitesi’ne girilen bilgilerin eksik veya hatalı olması veya üçüncü bir şahsa ait olması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumludur.

7. Tazminat

BTM’ye, çalışanlarına, temsilcilerine veya tedarikçilerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

a) Web Sitesini kullanımınız,

b) Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın tarafınızca ihlal edilmesi,

c) Web Sitesinin sizin tarafınızca kullanılmasının:

i. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,

ii. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,

d) Web Sitesinden herhangi bir unsuru silmeniz, Web Sitesine herhangi bir unsur eklemeniz,

e) Web Sitesinde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da Web Sitesini izinsiz kullanımınız,

f) İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası çerçevesinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz halinde

üçüncü şahıslar tarafından BTM’ye, BTM’nin çalışanlarına, temsilcilerine veya tedarikçilerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri her türlü taleplere ilişkin olarak BTM’yi, çalışanlarını, temsilcilerini ve tedarikçilerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul edersiniz. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın bu bölümünde Web Sitesinin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin Web Sitesine sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Siz, bu üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar sebebiyle masraf, zarar veya harcama doğması halinde (vekalet ücretleri de dâhil) BTM’yi, çalışanlarını, temsilcilerini ve tedarikçilerini tazmin etmeyi kabul edersiniz.

8. Web Sitesi Değişiklikleri

BTM dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı değiştirebilir; bu şekilde yapılacak değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlanacak olup yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu sebeple, Web Sitesi’ni her ziyaretinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmeniz gerekmektedir. BTM tarafından yapılacak bu şekilde bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmanız, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuz ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmek istememeniz halinde, Web Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz.

Ayrıca BTM, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Web Sitesinin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini, Web Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, sizin Web Sitesine erişim yapamamanız ile sonuçlanabilir.

9. Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi, kişisel verileri T.C. Anayasa’sı, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve tüm diğer ilgili mevzuat ve ​Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni​’ne uygun olarak toplayacak, işleyecek, aktaracak ve saklayacaktır. Kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için ​Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni​’ni inceleyebilirsiniz.

10. Kişisel Verilerin Yönetimi

Bize başvurarak kişisel verilerinizin saklanmasını ve işlenmesini istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüklerimiz gereği saklamak zorunda olmadığımız veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği verileri ilgili mevzuatta öngörülen koşullar ve yöntemlerle silmeyi, yok etmeyi veya anonimleştirmeyi taahhüt ederiz.

11. Güvenlik

BTM olarak; güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerinin şifrelenmesi dâhil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

BTM kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

12. Elektronik iletilerin engellenmesi

Dilediğiniz zaman reklam veya bilgilendirme amaçlı olarak tarafınıza gönderdiğimiz elektronik posta dahil her türlü elektronik iletileri almayı, ilgili iletilerde size sağlanan reddetme imkanını kullanarak reddedebilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

14. İrtibat

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü görüşlerinizi belirtmek veya sorularınızı iletmek için bizimle Web Sitesinin “İletişim” bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası ( “Politika”); Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi– BTM(bundan böyle “BTM” olarak anılacaktır) tarafından yayınlanan ​www.btm.istanbul (“Internet Sitesi”) için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

İnternet Sitesini kullanarak çerezlerin işbu Politika ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, Internet Sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, internet sitesinin geliştirilmesi, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama amacıyla, internet sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınızda depolanan BTM’ye ya da üçüncü şahıslara ait küçük metin dosyaları veya bilgi/veri parçacıklarıdır.

Çerezler ile, Internet Sitesine ait kullanım bilgileriniz elde edilmektedir. Çerezler bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.

Çerezler genellikle alındıkları internet sitesinin adını, çerez kullanım ömürlerini (cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfî şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir. Ayrıca çerezler, Internet Sitesi’ne ilişkin tercihlerinizin, siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanmasında da yardımcı olurlar.

İnternet sitemizde oturum bazlı ve analitik çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri internet sitesi ziyaretçilerinin internet sitesini kullanımları sırasında kullanılan, tarayıcı ayarlarından kullanıcı tarafından istediği zaman silinebilecek olan ya da tarayıcı kapanınca belirli süre saklanarak akabinde silinen çerezlerdir. Bu tür çerezler ziyaretiniz süresince Internet sitesinin düzgün olarak çalışmasını sağlar. Analitik çerezler ise internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri vb analitik sonuçları sağlayan çerezlerdir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılır?

Çerezler özellikle aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:

Kural olarak Çerezler üzerinden toplanılan veriler kimliğinizin belirlenmesi amacıyla kullanılmamaktadır.

ÇEREZ KULLANIMI ZORUNLU MUDUR?

Çerez kullanımı Internet Sitemizi kullanmanız için zorunlu olmamakla birlikte size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Zorunlu çerezler dışındaki çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde de Internet Sitesi gerektiği gibi çalışmayabilir. Yukarıda da anıldığı üzere zorunlu çerezlerin kullanımı internet sitesi veya mobil uygulamanın çalışması bakımından zorunlu olabilir. Bu nedenle tarayıcı ayarlarından engellendiği takdirde Internet Sitesinin tamamının veya bazı bölümlerinin çalışmaması söz konusu olabilir.

ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDEBİLİR veya SİLEBİLİRİM?

Çerezler, ana bellekten veya elektronik postadan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta Çerezler’i kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse Çerezler’in gelmemesi veya Çerezler gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde Tarayıcıların ayarlarını değiştirebilirler. Ziyaretçi veya kullanıcı, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay vermiş olduğu kabul edilir.

Bu ayarları, cihazınızda hâlihazırda mevcut çerezleri silecek, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. Tarayıcınızı ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar girmeniz gerekir ve internet sitesinde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir. Örneğin internet sitesinin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya internet sitesini ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

Çerez Kullanımını kabul etmekle, kişisel verilerinizin ​Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve bu Politika kapsamında işlenmesine rıza göstermektesiniz.

BTM YouTube
BTM Instagram
BTM Threads
BTM LinkedIn

Hesabınız yok mu? Hemen ücretsiz kayıt olun.

Web sitemizi kullanarak Kullanım ve Gizlilik Koşulları'nı ve Aydınlatma Metni'ni okuyup, anladığınızı kabul etmiş sayılırsınız.