4 Maddede Başarılı Bir Şirket Kültürü Oluşturmanın Yolları

Bir şirketin başarısının temelinde çalışanlar ve şirket kültürü bulunur. İleriye dönük büyük hedefleri olan şirketlerde şirketin yapısı, vizyon ve misyonunu belirlemek ve ona göre hareket etmek önemlidir. Peki, girişimciler başarılı bir şirket kültürü oluşturmak için nelere dikkat etmelidir?

Şirket Kültürü Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı “Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü’ anlamına gelen kültür kelimesini, toplum genelinden şirket özeline indirmek mümkündür. Zaman içinde yenilenebilen, şirkete yeni katılan çalışanlar tarafından öğrenilebilen, hem sürekli hem de değişken bir yapı olan şirket kültürü; şirketin yazılı kurallarından yazılı olmayan geleneklerinin, şirkete özgü davranış, inanç, tutum ve alışkanlıkların tümünü kapsayan kavramdır. Şirketin sembolleri; resmi olmayan örgüt yapısı, özel gün ve kutlamalar, misyon ve vizyonu, tarihi, kuruluşu ve kurucuları gibi değerlerden oluşmaktadır.

Şirket Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Farklı şirket yapılanmalarında muhafazakar, değişken, sürekli ve dirençli kültür gibi farklı yaklaşımları temel alan şirket kültürleri, şirket yapısı ile uyumlu ve güçlü olduğunda çalışanların şirkete duyulan aidiyet duyguları da artmaktadır. Çalışanlar tarafından benimsenen şirket kültürü ile işler; yazılı dokümanlar, sıkı prosedürler ya da sözlü uyarılar olmaksızın da yolunda gidecektir. Yerleşmiş bir şirket kültüründe şirket, çalışanlarına sağladığı güven sayesinde endişeleri giderme, çevresel belirsizlikleri azaltma ve korkuları yenme gibi işlevleri üstlenir. Girişimler gibi yeni kurulan şirketlerde şirket kültürünün oluşturulması ve çalışanlar tarafından benimsenip sürdürülebilir bir hale getirilmesi zaman alsa da sağlam bir şirket kültürünün temelini atmak için yapılabilecekler birkaç adım vardır. Bunlar şu şekildedir:

1) Marka Kimliğinize Uygun Bir Şirket Kültürü Geliştirin!

Sürecin en başında şirketin vizyonu, misyonu, strateji ve hedefleriyle uyumlu bir şirket kültür oluşturulması gerekmektedir. Şirket, içinde olduğu sektörün özellikleri ve marka kimliğini göz önünde bulundurarak kültürünü yapılandırmalıdır. Böylece şirket kültürü, çalışanlar tarafından kolaylıkla benimsenecek, sürdürülebilir ve uygulanabilir olarak şirketi başarıya ulaştıracaktır.

2) Şirket Kültürünüz ile Uyumlu Çalışanlar Seçin!

Yukarıda da bahsedildiği gibi şirket kültürü öğrenilebilen bir kavramdır. İş görüşmelerinde şirket profili ve kültürüyle uyumlu adaylara öncelik vermek bu öğrenme sürecin kolaylaşmasına yardımcı olacaktır. Tam tersi bir durumda da adayın çalışma ortamında mutlu ve yaptığı işten tatmin olabilmesi için kendi değerleriyle uyumlu kültüre sahip şirketleri seçmeleri önemlidir. Şirket kültürünü benimsemeyen kişilerle çalışmak, hem şirketin verimliliğini hem de çalışanın verimliliğini düşürecektir. Bu konuda şirketteki çalışanlarla toplantı yapabilir ve bu konuya dair görüşlerini alarak rotanızı ona göre ayarlayabilirsiniz.

3) Şirket Kültürüne Yatırım Yapın!

Şirket kültürü, şirketin kuruluşundan itibaren üzerine düşünülmesi, gelişimi için maddi ve manevi yatırımlar yapılması ve aceleye getirilmemesi gereken bir konudur. Şirket kültürüne yatırım yapmak için herhangi bir kaynak, personel veya proje beklenmemelidir. Yatırım sadece şirkete yönelik olmamalıdır. Şirketteki çalışanların verimliliğinin artırılması yönünde çeşitli araçlara ya da eğitimlere de yatırım yapılabilir. Böylece tek bir alanı optimize etmek yerine şirket kültürünü oluşturan unsurlara odaklanmak ve maddi-manevi yatırımlar yapmak şirketin verimliliğini arttıracaktır.

4) Takım Çalışmasına Teşvik Edin!

Şirket kültürü çalışanların daha üretken ve verimli olmasına katkı sağlamaktadır. Başarılı bir şirket kültürü için çalışanları takım çalışmasına teşvik etmek iyi bir yoldur. Böylece şirket çalışanları aynı değerleri paylaşarak ortak paydada bir araya gelecektir. Takım çalışmaları, hem çalışanların şirkete ve birbirlerine karşı aidiyet duygularını arttıracak hem de işbirlikçi çalışma ve iletişim becerilerini arttıracaktır.

Şirket kültürü sektöre, şirket türüne ve yaklaşımlara göre farklılık göstermektedir. Birbirinden farklı şirket kültürleri olsa da sağlam temeller üzerinde yükselen başarılı bir gelecek için ortak noktanın kültür bağlamında şirket çalışanları ile ilişkisinin önemi olduğu unutulmamalıdır. Sizler de fikrinizi işe dönüştürürken veya markalaşırken, şirket kültürünüzü yapılandırarak sağlam temelleri olan bir başlangıç yapmak için yukarıdaki maddelerden faydalanabilirsiniz.

BTM E-bülten

BTM tarafından önemli duyuru, haber ve güncellemelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

BTM YouTube
BTM Instagram
BTM LinkedIn

Hesabınız yok mu? Hemen ücretsiz kayıt olun.

Web sitemizi kullanarak Kullanım ve Gizlilik Koşulları'nı ve Aydınlatma Metni'ni okuyup, anladığınızı kabul etmiş sayılırsınız.